BIP
1. Wojskowy Szpital Polowy
Nagłe zatrzymanie krążenia NZK


PIERWSZA POMOC W NAGŁYM ZATRZYMANIU KRĄŻENIA


STATYSTYKI:


Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) jest główną przyczyną śmierci w Europie.
•    350 000 – 700 000 razy dochodzi w Europie do NZK,
•    40 000 przypadków nagłego zatrzymania krążenia w Polsce,
•    Do 8 minut w mieście zajmuje dotarcie służbom medycznym do poszkodowanego,
•    Do 15 minut zajmuje służbom medycznym dojazd do poszkodowanego poza miastem,
•    7-10 minut od nagłego zatrzymania serca bez RKO i defibrylacji doprowadza do śmierci
•    Przeżycia do wypisu ze szpitala wynoszą obecnie około 5-10%.

Podjęcie RKO przez świadków zdarzenia jest kluczowym działaniem przed przyjazdem karetki pogotowia. Wczesne podjęcie resuscytacji  i prawidłowe wykonanie defibrylacji
(w ciągu 1-2 minut) skutkuje przeżywalnością powyżej 60%.
Twoja natychmiastowa pomoc jest niezbędna!

 

CO TO JEST NZK…?


Podstawową czynnością serca jest zapewnienie przepływu bogatej w tlen i substancje odżywcze krwi do mózgu i wszystkich tkanek organizmu. Serce dorosłego człowieka bije regularnie z częstością 60-100 uderzeń / minutę.
Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) jest nagłym, nieoczekiwanym zatrzymaniem mechanicznej pracy serca, wskutek czego ustaje funkcja pompowania krwi do mózgu
 i organów wewnętrznych. W efekcie dochodzi do ostrego niedotlenienia narządów wewnętrznych i tkanek. W czasie 5-15 sekund od ustania krążenia następuje utrata przytomności, następnie ustaje oddychanie i rozpoczyna się nieodwracalne obumieranie komórek mózgu. Już około 4-minutowa przerwa w dopływie krwi do mózgu może spowodować nieodwracalne zmiany w jego strukturze. Pozostawienie poszkodowanego bez pomocy prowadzi w czasie 7-10 minut do śmierci.


PRZYCZYNY I OBJAWY NZK:


Przyczyny NZK leżą po stronie układu sercowo-naczyniowego lub układu oddechowego. Najczęstszą przyczyną u osób dorosłych jest „awaria” elektrycznego układu sterującego sercem, wynikiem której są nieskoordynowane, chaotyczne  skurcze komórek serca, zwane migotaniem komór.
Wśród sercowych przyczyn NZK należy także wymienić zaburzenia rytmu serca: częstoskurcz komorowy, asystolię  i aktywność elektryczną bez tętna.
Do przyczyn pochodzenia oddechowego zaliczamy ostrą niewydolność oddechową, najczęściej w przebiegu urazów, zatruć, utonięć, a także w większości przypadków NZK
 u dzieci.
NZK rozpoznajemy na podstawie trzech najważniejszych objawów występujących jednocześnie:
Wczesne objawy NZK:
•    utrata świadomości i brak reakcji na bodźce (dotyk i głos),
•    brak oddechu lub oddech patologiczny (agonalny),
•    brak tętna na dużych tętnicach.

Późne Objawy NZK:
•    szerokie źrenice nie reagujące na światło.

JAK POMÓC:


Pozostawiona bez pomocy ofiara zatrzymania akcji serca ma nie więcej niż 5% szans na przeżycie. Z każdą minutą szanse te maleją o 10-12%. Stąd też konieczne jest natychmiastowe podjęcie podstawowych czynności ratujących życie (resuscytacji krążeniowo-oddechowej – RKO), najlepiej połączonej z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED (jeśli jest dostępny).


KOGO MOŻE SPOTKAĆ:


Nagłe zatrzymanie krążenia może spotkać każdego, w dowolnym czasie i miejscu, bez względu na wiek i stan zdrowia. W Polsce nagła śmierć sercowa dotyka około 40 000 osób rocznie. Jest najczęściej następstwem choroby niedokrwiennej serca. W grupie zwiększonego ryzyka są także osoby powyżej 50 roku życia, choć NZK może wystąpić nawet u zdrowych dzieci i nastolatków. Udzielenie skutecznej RKO wraz z wczesną defibrylacją daje szanse na przeżycie 28 000 osób rocznie! To mogą być osoby z najbliższego otoczenia, a także te codziennie mijane na ulicy. Dlatego tak bardzo ważny jest dla nas łańcuch przeżycia.